بودو کیوکوشین

بودو کیوکوشین کاراته

بودو به چه معنی است؟

کاراته، بودو است…

و اگر بودو از کارته گرفته شود،چیزی بیشتر از یک ورزش کاراته،نمایش کاراته و یا حتی کاراته مد روز نخواهد بود و تفکر تمرین صرفا برای خودنمایی خواهد بود.

بودو: طریقت هنرهای رزمی

سوسای اویاما

,karate is Budo

and if Budo is takan out of karate,it will be nothing more than karate sport,a karate show o even a fashionable karate one and the thought of practicing will be just for display

Sosai Oyama

هانشی عباس نگینی
بنیانگذار سبک بودو کیوکوشین کاراته در جهان
هانشی نگینی یکی از شاگردان سوسای اویاما در حدود 35 سال قبل برای اولین بار کلمه بودو را از این استاد فقید کاراته شنیدند.
هدف سوسای اویاما از کلمه بودو برای کاراته، این بود که بودو جزیی از کاراته و سبک کیوکوشین میباشد و از هم جدا نیستند.
هانشی نگینی با تجربیاتی که در هنبو مرکزی سوسای اویاما و تلاش های بی وقفه ایشان در طول عمر ورزشی خود در ورزش هنرهای رزمی و کاراته به دست آوردند،سبک بودوکیوکوشین کاراته را در جهان ابداع کردند.
روش تکنیک و مبارزه در سبک بودو کیوکوشین کاراته روی مبارزه و مسابقات در فاصله نزدیک و بدون عقب‌نشینی به همراه ساباکی میباشد. در بودو کیوکوشین برای کاستن مقاومت حریف از اصابت ضربات بطور متوالی و با حداکثر سرعت و قدرت استفاده می‌شود.این سبک تاکید زیادی روی تمرینات تنفسی و استقامتی دارد.از این رو هنرجوی بودوکیوکوشین پس از سال‌ها تمرینات مکرر دارای اندامی ورزیده و روحیه ای آسیب‌ناپذیر می‌گردد. در سبک بودو کیوکوشین تکیه اصلی بر حفظ سلامتی هم‌ زمان جسم و روح است؛ در مبارزات بودو کیوکوشین و اساساً در فلسفه آن پیروزی به هر قیمتی بر حریف مقابل معنایی ندارد.
در سبک قدرتمند بودو کیوکوشین کاراته به دو اسلاید مبارزه کمیته انجام میشود یکی سمی کنتاک و دو فول کنتاک به صورت آزاد اجرا میشود…
در فلسفه بودوکیوکوشین هدف اصلی پرورش جسم و روح برای رسیدن به اخلاق نیک و روحیه ای قوی میباشد و به هیچ عنوان خشونت در سبک بودو کیوکوشین جایگاهی ندارد؛ چرا که اساساً خشونت و بودو کیوکوشین در تقابلند نه در تعامل. بودو کیو کوشین نه تنها خشن نیست بلکه سعی در پرورش روحیه ای قوی، افتادگی، و بزرگ منشی را در هنرجوی مبارز دارد.

Hanshi Abbas Negini
Budo Kyokushin karate style founder in the world

Hanashi Negini, a student of Sosay Oyama, heard the word Budo for the first time about 35 years ago from this late karate master

The purpose of Sosay Oyama from the word Budo for karate was that Budo is a part of karate and Kyokushin style and not separate

Hanshi Negini with the experiences gained in Sosay Oyama’s Central Hunbo and his uninterrupted efforts during his career in martial arts and karate
The Budo Kyokushin style of karate was invented worldwide

The technique of fighting and fighting in the style of Budo Kyokushin Karate is about close combat and contests without retreat with Sabaki
In Budo Kyokushin, kicks are used repeatedly and with maximum speed and power to reduce opponent resistance
This style emphasizes breathing and endurance training
Budo Kyokushin Karate student after many years of training has become a well-trained and invulnerable spirit
In the Budo Kyokushin style, the main emphasis is on maintaining the health of the body and soul at the same time
In the struggles of Budo Kyokushin and basically in the philosophy of this style, victory over the opponent at no cost is meaningless

In the powerful style of Budo kyokushin karate there are two battle slides; one: “Sammy Kentucky” and two :”Full Kentucky”Runs freely

In the philosophy of Budo Kyokushin, the primary purpose of cultivating the body and soul is to attain good morality and a strong spirit and There is no place for violence in the style of Budo Kyokushin
Basically, violence and Budo Kyokushin are also opposites
Budo Kyokushin is not violent; tries to cultivate a strong spirit, humility, and greatness in the student

فهرست