شرایط اخذ نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی سبک بودو کیوکوشین کارته ایران

اولين درسي كه يك عضو بايد در بدو ورود به مكتب كاراته بودو کیوکوشین رعايت نماید، داشتن فكری سالم و قلبي پاك است، در غير اين صورت در راه و هدفش موفق نخواهد شد و اگر هم موفق شود موفقيتي كاذب بوده و ريشه‌اي و اصيل نيست.

مدارک لازم جهت اعطا نمایندگی سبک بودو کیوکوشین 

1-قابل اعتماد بوده و داراي اخلاق نيكو باشد.

2-متقاضی باید حداقل دارای 23 سال سن بوده و از نظر جسم و عقل در صحت و سلامت کامل باشد.

3-باید دارای حداقل کمربند مشکی دان دو باشد.

4-باید دارای مربیگری درجه سه باشد.

5-امكان بهره گیری از مکانی مناسب که مورد تائید سازمان، جهت آموزش و اشاعه سبك بودو کیوکوشین را دارا باشد.

6-توان اجرائی امور اداری ، فنی و مالی متقاضی میبایست به تائید سازمان برسد.

7-در رابطه با نحوه فعالیت نمایندگان، کسانی که در هر زمینه‌ای از هنرهای رزمی فعالیت می‌نمایند پس از جذب به بودو کیوکوشین میبایست با حضور مستقیم و شرکت در استاژ های فنی و مربوطه، مشاهده فیلم های آموزشی، مطالعه نشـریات سازمان و . . . سبـک بودو کیوکوشین را آموزش دیده و به اشاعۀ  تمرینات سبک و انتقال آن به هنرجویان کاراته اقدام نماید.

8-متعهد بودن به قوانین سازمان بودو کیوکوشین کاراته ایران (B.K.I)

مدارک مورد نیاز 

1-کپی شناسنامه و کارت ملی

2-عکس پرسنلی جدید 2 قطعه

3-کپی آخرین مدرک تحصیلی

4-کپی آخرین مدرک سبک رزمی

در مصاحبه حضوری با متقاضی نمایندگی ، اصل مدارک رویت و تائید میگردد.

فهرست