هانشی عباس نگینی

زندگی نامه هانشی عباس نگینی

هانشی عباس نگینی در سال  ۱۳۴۰ در شهر همدان چشم به جهان گشود  و خانواده ایشان  پس از مدتی به شهر تهران مهاجرت کردند ایشان  از دوران  کودکی توسط برادر بزرگوارشان کانچو حسین نگینی با ورزش رزمی آشنا شد، و هم زمان در رشته ورزشی تکواندو هی یانگ تا کمربند مشکی پیشرفت کردند.

پس از مدتی ایشان  به پیشنهاد برادر بزرگوارشان کانچو حسین نگینی در کلاس تمرینات برادرشان شرکت کرده و ازشاگردان برجسته  ایشان بودند. و پس از گذشت  چند سال تمرین ، موفق به کسب کمربند مشکی از ایشان شد.

سپس هانشی نگینی در سال ۱۳۶۸ به مدت 8 سال به کشور ژاپن جهت فراگیری فنون رزمی سفر کردند و در هنبوی مرکزی کیوکوشین زیر نظرسوسا ماسوتاتسو اویاما به تمرینات خود ادامه داده  و پس از مدتی مفتخر به دریافت کمربند مشکی دان یک از دستان مبارک این استاد فقید کاراته شدند.

در ضمن ایشان از هم باشگاهی های کانچو ماتسوئ، کانچو رید گودی (رئیس سبک چیکارا کیوکوشین)  و دیگر بزرگان کاراته بودند و یکی از شاگردان خوب سوسا اویاما در آن زمان بشمار میرفتند.

سپس به مدت یک سال شاگرد کانچو آشیهارا بودند و ازایشان در سال ۱۹۹۲ میلادی نمایندگی سبک آشی هارا  گرفتند و در سال 1376 با کوله باری از تجربه به ایران بازگشتند ودر کنار استاد کانچو حسین نگینی در سبک آشی هارا کاراته شروع به پرورش هنرجو و شاگردان مختلف در سراسر کشور فعالیت کردند.

و در سال 2017 ریاست سبک قدرتمند  بودوکیوکوشین را در ایران تاسیس کردند و علاوه بر ایران در کشورهای گرجستان ،آذربایجان، افغانستان و پاکستان نماینده های فعال دارند.

و بیش از 10 استان نماینده سبک  بودوکیوکوشین  در ایران هستند و انشالله تا چند سال آینده نمایندهای سبک بیشتر میشوند …

Biography of Hanshi Abbas Negini

Hanshi Abbas Negini was born in 1961 in Hamedan. After some time, her family emigrated to Tehran
From childhood, he was introduced to martial arts by his older brother Kancho Hossein Negini, and simultaneously progressed to the Taekwondo “He Young” sport until the Black Belt

After a while, he went to his brother’s training class at the suggestion of Kancho Hossein Negini. He was a prominent student of his. And after a few years of training, he received a black belt
Then, in 1989, Hanshi Abbas Negini traveled to Japan for 8 years to learn martial arts. And he continued his training in the central Hunbo of Kyokushin under the supervision of Masutatsu Oyama. And after some time he was honored to receive the Black Belt of Dan by a great karate master.He was with Kancho Matsui and Kancho Reed Goody ( head of Chikara Kyokushin) and other karate elders in Honbo Sosya Oyama. And he was one of Soyama Oyama’s good students at the time.

Then he was a student of Kancho Ashi Hara for a year. He was represented by Ashi Hara in 1992 and returned to Iran in 1997 with much experience
And along with Kancho Hossein Negini in Ashi karate style, he began training various students around the country

In 2017, he founded the Budokyukushin style in Iran
Founder and Head of Style Budo Kyokushin International
It has active representatives in Georgia, Azerbaijan, Afghanistan and Pakistan

More than 10 provinces represent the style of Budo Kyokushin in Iran

فهرست